Задачи


Учебник на Булвест

5 клас Учебник на Булвест


Урок 1. Естествени числа. Мерни единици
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.Урок 2. Сравняване на естествени числа
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Урок 3. Действия с естествени числа
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 4. Ред на действията. Намиране на неизвестно число
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 5. Входно равнище – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 *  


Урок 83. Процент. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 84. Процент. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 85. Проста лихва
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 86. Проста лихва. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 87. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици
Задача 1  


Урок 88. Представяне на данни. Работа с диаграми
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 89. Работа с данни. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 90. Действия с десетични дроби. Обобщение
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 91. Действия с десетични дроби. Обобщение
Задача 4   Задача 6   Задача 10   Задача 11   Задача 12  


Урок 92. Десетични дроби - тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15  


Урок 93. Основни геометрични фигури
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 94. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 95. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи на триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 96. Височини в триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 97. Лица на равнинни фигури. Мерни единици за лице
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7  


Урок 98. Лице на правоъгълен триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)   Задача 6 (с повишена трудност)  


Урок 99. Лице на триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)  


Урок 100. Лице на триъгълник. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12 (с повишена трудност)   Задача 13   Задача 14 (с повишена трудност)  


Урок 101. Триъгълник – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 (с повишена трудност)  


Урок 102. Успоредни прави
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)  


Урок 103. Успоредник. Ромб
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 (с повишена  трудност)  


Урок 104. Лице на успоредник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 105. Лице на успоредник. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)  


Урок 106. Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 (с повишена трудност)  


Урок 107. Лице на трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 108. Лице на трапец. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 109. Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 110. Основни геометрични фигури. Обобщение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 111. Основни геометрични фигури – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 112. Куб. Елементи. Развивка
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 113. Лице на околна повърхнина и на повърхнина на куб
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7  


Урок 114. Обем на куб. Мерни единици за обем
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 115. Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 116. Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 117. Обем на правоъгълен паралелепипед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7   Задача 8  


Урок 118. Правоъгълен паралелепипед и куб. Обобщение
Задача 1   Задача 2 (с повишена трудност)   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11 (с повишена трудност)   Задача 12 (с повишена трудност)  


Урок 119. Правоъгълен паралелепипед и куб. Практически задачи
Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7 (с повишена трудност)  


Урок 120. Правоъгълен паралелепипед и куб – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 121. Делимост
Задача 2   Задача 4   Задача 6 *  


Урок 122. Обикновени и десетични дроби
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 123. Част от число и процент
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 *   Задача 11 *   Задача 12 *  


Урок 124. Геометрични фигури и тела
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12 *  


Урок 125. Изходно равнище – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 (с повишена трудност)   Задача 10 (с повишена трудност)  Как да видя решението на задача?

  1. Регистрирай се в сайта.
  2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
    Не плащайте, ако задачата ви липсва!

  3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
    .дебитна карта виза задачи плащане

  4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика

Разгледайте всички учебници, тетрадки, сборници,тестове и други помагала за 5 клас на издателство Булвест.


Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net