Задачи
 5 клас Учебник на Анубис
Урок 1. Естествени числа    5клас Учебник на Анубис
Задача 7  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.


Урок 2. Събиране на естествени числа    5клас Учебник на Анубис
Задача 10  

Урок 3. Изваждане на естествени числа    5клас Учебник на Анубис
Задача 9  

Урок 4. Събиране и изваждане    5клас Учебник на Анубис
Задача 11    1 5 клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Урок 12. Деление с остатък. Делители и кратни    5клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1  

Урок 18. Прости и съставни числа    5клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 3  

Урок 48. Упражнение    5клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 2  

Урок 49. Свойства на умножението    5клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1      5 клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Тест 1. Входно ниво    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Тест 2. Делимост на числата    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Тест 3. Обикновени дроби    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Тест 4. Десетични дроби    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Тест 5. Геометрични фигури    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Тест 6. Геометрични тела    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Тест 7. Изходно ниво    5клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1   Задача 2     5 клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Урок 9. Тест Делимост    5клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Задача 1   Задача 2    1 5 клас Учебна тетрадка № 1 на САНПРО
Урок 3.14. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо    5клас Учебна тетрадка № 1 на САНПРО
Задача 1   5 клас Учебник на САНПРО
Урок 3.20. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител    5клас Учебник на САНПРО
Задача 4   Задача 6    1 5 клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Урок 13. Представяне на естествени числа като произведение от прости множители    5клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1  

Урок 48. Обобщение на темата Обикновени дроби N:2    5клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 4    2 5 клас Учебна тетрадка № 2 на САНПРО
Урок 6.1. Куб. Елементи, развивка    5клас Учебна тетрадка № 2 на САНПРО
Задача 1    5 клас Книга за ученика на Архимед
Раздел 4. Основни геометрични фигури Ниво В - задачи за състезания    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 105  

Раздел 6. Обикновени и десетични дроби    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 28  

Тест 23.    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7   Задача 10  

Тест 24. Изходно ниво    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тест 24.    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 25. Изходно ниво    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тест 26. Изходно ниво    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тест 30.    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 10  

Тест 49. Ниво В - задачи за състезания    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 6   Задача 8  

Тест 50. Ниво В - задачи за състезания    5клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10    2 5 клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Урок 65. Деление на десетична дроб с естествено число    5клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 2  

Урок 93. Височини в триъгълник    5клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 94. Правоъгълник (преговор)    5клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 95. Лице на равнинните фигури правоъгълник и квадрат (продължение)    5клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   5 клас Сборник на Анубис
Тест 2 А. Делимост на числата    5клас Сборник на Анубис
Задача 1    2 5 клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Урок 82. По суша, въздух и вода    5клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Задача 2   5 клас Сборник на Регалия
Тест 6. Част от число. Процент    5клас Сборник на Регалия
Задача 1  

Контролна работа 11. Десетични дроби    5клас Сборник на Регалия
Задача 1   5 клас Сборник на КоалаПрес
Урок 48. Лице на триъгълник    5клас Сборник на КоалаПрес
Задача 4   5 клас Учебник на Архимед
Урок 3. Мерни единици    5клас Учебник на Архимед
Задача 2    5 клас Сборник старо издание на Веди
Тест 24 А. Геометрични фигури - общи задачи    5клас Сборник старо издание на Веди
Задача 1    PISA 5 клас Математиката по формата на PISA на Веди
Урок 1.    5клас Математиката по формата на PISA на Веди
Задача 7    5 клас Учебна тетрадка на Булвест
Урок 1. Естествени числа. Мерни единици    5клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 2. Сравняване на естествени числа    5клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 3. Действия с естествени числа    5клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 4. Ред на действията. Намиране на неизвестно число    5клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   5 клас Учебник на Булвест
Урок 1. Естествени числа. Мерни единици    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 2. Сравняване на естествени числа    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 3. Действия с естествени числа    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 4. Ред на действията. Намиране на неизвестно число    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 5. Входно равнище – тестови задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 *  

Урок 83. Процент. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 84. Процент. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 85. Проста лихва    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 86. Проста лихва. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 87. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици    5клас Учебник на Булвест
Задача 1  

Урок 88. Представяне на данни. Работа с диаграми    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 89. Работа с данни. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 90. Действия с десетични дроби. Обобщение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 91. Действия с десетични дроби. Обобщение    5клас Учебник на Булвест
Задача 4   Задача 6   Задача 10   Задача 11   Задача 12  

Урок 92. Десетични дроби - тестови задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15  

Урок 93. Основни геометрични фигури    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 94. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 95. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи на триъгълник    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 96. Височини в триъгълник    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 97. Лица на равнинни фигури. Мерни единици за лице    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7  

Урок 98. Лице на правоъгълен триъгълник    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)   Задача 6 (с повишена трудност)  

Урок 99. Лице на триъгълник    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)  

Урок 100. Лице на триъгълник. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12 (с повишена трудност)   Задача 13   Задача 14 (с повишена трудност)  

Урок 101. Триъгълник – тестови задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 (с повишена трудност)  

Урок 102. Успоредни прави    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)  

Урок 103. Успоредник. Ромб    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 (с повишена  трудност)  

Урок 104. Лице на успоредник    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 105. Лице на успоредник. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)  

Урок 106. Трапец. Видове трапеци. Обиколка на трапец    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 (с повишена трудност)  

Урок 107. Лице на трапец    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 108. Лице на трапец. Упражнение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 109. Лица на геометрични фигури, съставени от изучените фигури    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 110. Основни геометрични фигури. Обобщение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 111. Основни геометрични фигури – тестови задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 112. Куб. Елементи. Развивка    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 113. Лице на околна повърхнина и на повърхнина на куб    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7  

Урок 114. Обем на куб. Мерни единици за обем    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 115. Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 116. Лице на околна повърхнина и на повърхнина на правоъгълен паралелепипед    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 117. Обем на правоъгълен паралелепипед    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7   Задача 8  

Урок 118. Правоъгълен паралелепипед и куб. Обобщение    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2 (с повишена трудност)   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11 (с повишена трудност)   Задача 12 (с повишена трудност)  

Урок 119. Правоъгълен паралелепипед и куб. Практически задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7 (с повишена трудност)  

Урок 120. Правоъгълен паралелепипед и куб – тестови задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 121. Делимост    5клас Учебник на Булвест
Задача 2   Задача 4   Задача 6 *  

Урок 122. Обикновени и десетични дроби    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 123. Част от число и процент    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 *   Задача 11 *   Задача 12 *  

Урок 124. Геометрични фигури и тела    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12 *  

Урок 125. Изходно равнище – тестови задачи    5клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 (с повишена трудност)   Задача 10 (с повишена трудност)   I 5 клас Учебник част I на Архимед
Урок 3. Мерни единици    5клас Учебник част I на Архимед
Задача 3   1325  5 клас Сборник 1325 задачи на Просвета
Урок 1. Входно ниво. Първи вариант    5клас Сборник 1325 задачи на Просвета
Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14    2 6 клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Урок 68. Действие степенуване с естествен степенен показател    6клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   6 клас Учебник на Анубис
Урок 34. Упражнение    6клас Учебник на Анубис
Задача 2   6 клас Учебник на Архимед
Урок 33. Лице на повърхнина на прав кръгов конус. Упражнение    6клас Учебник на Архимед
Задача 1    6 клас Книга за ученика на Архимед
Раздел 3. Степенуване    6клас Книга за ученика на Архимед
Задача 180 *  

Тест 9. Степенуване    6клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тест 21.    6клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18 *   Задача 19   Задача 20   6 клас Сборник на Веди
Тест 1 А. Дробни числа    6клас Сборник на Веди
Задача 1    6 клас Сборник старо издание на Веди
Тест 36 А. Алгебричен сбор    6клас Сборник старо издание на Веди
Задача 1    6 клас Учебник на Просвета Плюс
Урок 98. Отношение. Пропорция    6клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 2    1 6 клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Урок 6. Окръжност. Дължина на окръжност    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 7. Окръжност. Дължина на окръжност. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 8. Дължина на окръжност. Практически задачи. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 9. Кръг. Лице на кръг    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 10. Лице на кръг. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 11. Многоъгълник. Правилен многоъгълник    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 12. Лице на многоъгълник    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 13. Призма. Правилна призма    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 14. Права призма. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 15. Лице на повърхнина на права призма    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 2   Задача 3  

Урок 16. Лице на повърхнина на права призма. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 2   Задача 3  

Урок 17. Обем на права призма    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 18. Обем и повърхнина на права призма. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 19. Пирамида. Правилна пирамида    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 20. Правилна пирамида. Упражнение    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 35. Сфера. Лице на повърхнина на сфера    6клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 3    6 клас Контролни Работи на Просвета
Контролна работа 1. Входно ниво. Вариант 1    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 1. Входно ниво. Вариант 2    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/А. Окръжност и кръг. Вариант 1    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/А. Окръжност и кръг. Вариант 2    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/Б. Окръжност. Кръг. Правилен многоъгълник. Обобщение. Вариант 1    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/Б. Окръжност. Кръг. Правилен многоъгълник. Обобщение. Вариант 2    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 6. Пропорции. Обобщение. Вариант 1    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 6. Пропорции. Обобщение. Вариант 2    6клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1   6 клас Учебник на Просвета
Урок 1. Дробни числа    6клас Учебник на Просвета
Задача 11   6 клас Учебник на САНПРО
Урок 2.25. Геометрични фигури и тела - обобщение    6клас Учебник на САНПРО
Задача 22   1350  6 клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Начален преговор. Входно ниво, Вариант 1    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Начален преговор. Входно ниво, Вариант 2    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Геометрични фигури и тела. Тест страница 22, Вариант 1    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Геометрични фигури и тела. Тест страница 24, Вариант 2    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Геометрични фигури и тела. Тест страница 65, Вариант 1    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Геометрични фигури и тела. Тест страница 66, Вариант 2    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Пропорции. Тест страница 173, Вариант 1    6клас Сборник 1350 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2    1 6 клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Урок 33. Лице на повърхнина на прав кръгов конус    6клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   6 клас Сборник на Анубис
Заключителен тест А.    6клас Сборник на Анубис
страница 205, Задача 1   страница 205, Задача 2    2 6 клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Урок 67. Деление на рационални числа. Свойства    6клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Задача 1  

Урок 95. Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 , (a ≠ 0)     6клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Задача 1      6 клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Тест 1. Входно ниво    6клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1  

Тест 2. Геометрични фигури и тела    6клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1  

Тест 6. Пропорции    6клас Тестове за ранна подготовка за НВО на Просвета
Задача 1     6 клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Урок 29. Опитай сам - Пропорционалност. Основно свойство на пропорциите    6клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Задача 8    PISA 6 клас Математиката по формата на PISA на Веди
Урок 1.    6клас Математиката по формата на PISA на Веди
Задача 37    2  6 клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Урок 56. Отношение. Пропорция    6клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 2    1  6 клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Урок 32. Тестови задачи    6клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 33. Действие степенуване с естествен степенен показател    6клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 35. Числови изрази, съдържащи степени    6клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 36. Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване    6клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 37. Умножение на степени с равни основи    6клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 2  6 клас Задачи, изпратени от Вас
Свойства на умножение и деление.    6клас Задачи, изпратени от Вас
5 . (- 3 ) – 3 : ( - 3 ) – 7 = ?    6 клас Учебна тетрадка на Булвест
Урок 27. Лице на повърхнина на прав кръгов конус    6клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 2  

Урок 28. Обем на прав кръгов конус    6клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 41. Събиране на рационални числа с еднакви знаци    6клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 2   6 клас Учебник на Булвест
Урок 7. Окръжност. Дължина на окръжност    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 8. Кръг. Лице на кръг    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 9. Окръжност и кръг. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 10. Правилен многоъгълник. Построяване на правилен многоъгълник    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 11. Елементи на правилен многоъгълник. Лице на правилен многоъгълник    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 12. Окръжност. Кръг. Правилен многоъгълник. Общи задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 13. Призма. Правилна призма    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 14. Лице на повърхнина на правa призма    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 15. Лице на повърхнина на правa призма. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7 (с повишена трудност)  

Урок 16. Обем на права призма    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 17. Обем на права призма. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7   Задача 8 (с повишена трудност)  

Урок 18. Пирамида. Правилна пирамида    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 19. Лице на повърхнина на правилна пирамида    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 20. Обем на правилна пирамида    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 21. Призма. Пирамида. Общи задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 21. Тестови задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 22. Прав кръгов цилиндър. Елементи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 23. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)  

Урок 24. Обем на прав кръгов цилиндър    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 25. Цилиндър. Общи задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8 (с повишена трудност)   Задача 9 (с повишена трудност)  

Урок 26. Прав кръгов конус. Елементи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 4 (практически дейности зад.1)   Задача 5 (практически дейности зад.2)  

Урок 27. Лице на повърхнина на прав кръгов конус    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 28. Обем на прав кръгов конус    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3 (с повишена трудност)   Задача 4 (с повишена трудност)  

Урок 29. Конус. Общи задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 (с повишена трудност)   Задача 9 (с повишена трудност)   Задача 10 (с повишена трудност)  

Урок 30. Сфера. Лице на повърхнина на сфера    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 31. Кълбо. Обем на кълбо    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)  

Урок 32. Сфера и кълбо. Общи задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  

Урок 33. Валчести тела – тестови задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 34. Практически задачи от ръбести и валчести тела    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9 (с повишена трудност)   Задача 10  

Урок 82. Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 , (a ≠ 0)     6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 83. Моделиране с уравнения. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 84. Моделиране с уравнения на задачи за път. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 85. Уравнения. Тестови задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 86. Отношение. Пропорция    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 87. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 88. Основно свойство на пропорциите    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 89. Свойства на пропорциите    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 90. Пропорции. Свойства на пропорциите. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 91. Права пропорционалност    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 92. Обратна пропорционалност    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 93. Приложение на пропорциите    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 94. Права и обратна пропорционалност – графики    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 95. Пропорции. Общи задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 96. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики    6клас Учебник на Булвест
Задача 2   Задача 3  

Урок 97. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Упражнение    6клас Учебник на Булвест
Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 98. Практически задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 99. Пропорции – тестови задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 100. Множества и операции с тях    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 101. Графично представяне на множества    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 102. Случайно събитие    6клас Учебник на Булвест
Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 103. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 104. Описание на данни. Средноаритметично    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 105. Организиране и представяне на данни    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2  

Урок 106. Елементи от вероятности и статистика – тестови задачи    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 107. Окръжност, кръг и многоъгълник    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 108. Призма и пирамида    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 109. Прав кръгов цилиндър и прав    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 110. Сфера и кълбо    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 111. Рационални числа и действия с тях    6клас Учебник на Булвест
Задача 2 б)   Задача 4 б)   Задача 5 в)   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 112. Декартова координатна система    6клас Учебник на Булвест
Задача 2   Задача 4   Задача 5   Задача 7 *  

Урок 113. Степен. Степенуване на рационални числа    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12  

Урок 114. Питагорова теорема    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 4   Задача 5   Задача 7   Задача 9 *   Задача 10 *  

Урок 115. Уравнения    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 *   Задача 10 *  

Урок 116. Пропорции    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 *   Задача 11 *   Задача 12  

Урок 117. Елементи от вероятности и статистика    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 3   Задача 6   Задача 9  

Урок 118. Изходно равнище    6клас Учебник на Булвест
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 *   Задача 10   6 клас Сборник на Булвест
Раздел 1. Геометрични фигури Група А    6клас Сборник на Булвест
Задача 5  

Раздел 1. Геометрични фигури Група Б    6клас Сборник на Булвест
Задача 1  

Раздел 1. Призма Група А    6клас Сборник на Булвест
Задача 1   7 клас Учебник на Анубис
Урок 1. Множество на рационалните числа    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 2. Събиране и изваждане на рационални числа    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 а)   Задача 5 б)   Задача 5 в)   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 3. Умножение и деление на рационални числа    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 4. Степенуване на рационални числа. Координатна система    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 5. Равнинни фигури    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 6. Ръбести и валчести тела    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 7. Пропорции    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 8. Уравнение с едно неизвестно    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 9. Можем ли сами?    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  

Урок 10. Цял израз. Числена стойност на израз    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 11. Едночлен, нормален вид на едночлен    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 12. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 13. Упражнение    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 14. Умножение, степенуване и деление на едночлени    7клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   7 клас Учебник на Архимед
Урок 2. Входно ниво тест1    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 2. Входно ниво тест2    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 4. Числена стойност на израз    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 5. Едночлен. Нормален вид на едночлен    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 6. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 7. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени. Упражнение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 8. Умножение, степенуване и деление на едночлени    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 9. Многочлен. Нормален вид на многочлен    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 10. Събиране и изваждане на многочлени    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 11. Умножение на многочлен с едночлен    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 12. Умножение на многочлен с многочлен    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 13. Умножение на многочлен с многочлен. Упражнение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 14. Тъждествени изрази    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16  

Урок 15. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14  

Урок 16. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2 . Упражнение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17  

Урок 17. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15  

Урок 18. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 19. Формули за съкратено умножение. Упражнение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 20. Тъждествата a 3 ± b 3 = ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 )    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 21. Формули за съкратено умножение. Приложение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18   Задача 19   Задача 20  

Урок 22. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15  

Урок 23. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16  

Урок 24. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Упражнение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12  

Урок 25. Разлагане чрез групиране    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18   Задача 19  

Урок 26. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16  

Урок 27. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи. Упражнение    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 28. Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 29. Обобщение на темата Цели изрази    7клас Учебник на Архимед
Задача 14  

Урок 30. Тест № 1 върху темата Цели изрази    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 30. Тест № 2 върху темата Цели изрази    7клас Учебник на Архимед
Задача 3  

Урок 37. Уравнения, свеждащи се до линейни    7клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 5   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 11   Задача 13   Задача 15  

Урок 47. Тест 2 върху темата: Уравнения    7клас Учебник на Архимед
Задача 10  

Урок 52. Построения с линия и пергел    7клас Учебник на Архимед
Задача 1    1 7 клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Урок 1. Множество на рационалните числа    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 2. Събиране и изваждане на рационални числа    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 3. Умножение и деление на рационални числа    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 4. Степенуване на рационални числа. Координатна система    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 5. Равнинни фигури    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 6. Ръбести и валчести тела    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 7. Пропорции    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 8. Уравнение с едно неизвестно    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 10. Цял израз. Числена стойност на израз    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 11. Едночлен, нормален вид на едночлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 12. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 13. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 14. Умножение, степенуване и деление на едночлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 15. Многочлен. Нормален вид на многочлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Анубис
Задача 1    7 клас Учебник на Просвета Плюс
Урок 1. Рационални числа. Сравняване. Действия    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 2. Рационални числа. Действия с рационални числа    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 3. Пропорции. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 4. Геометрични фигури    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 5. Геометрични тела    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 6. Числови равенства. Уравнения от вида a . x + b = 0    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 7. Общи задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 7. Тестови задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 8. Рационален израз. Променливи и постоянни величини    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 9. Числена стойност на израз    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 10. Цели изрази. Упражнение    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 11. Едночлен. Нормален вид на едночлен    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 12. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 13. Умножение, степенуване и деление на едночлени    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 14. Общи задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 14. Тестови задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 15. Многочлен. Нормален вид на многочлен    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 3  

Урок 16. Многочлен. Нормален вид на многочлен. Продължение    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 17. Събиране и изваждане на многочлени    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 18. Умножение на многочлен с едночлен    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 19. Умножение на многочлен с многочлен    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 20. Общи задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 20. Тестови задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 21. Тъждествени изрази    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 22. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 23. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2 . Упражнение    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 2   Задача 3  

Урок 24. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 6  

Урок 25. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 4   Задача 5  

Урок 26. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 4  

Урок 27. Формули за съкратено умножение. Приложение    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 3   Задача 6  

Урок 28. Общи задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 4  

Урок 28. Тестови задачи    7клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2    1 7 клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Урок 1. Входно ниво. Подготовка за тест    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 2. Входно ниво. Контролна работа. Вариант 1    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 2. Входно ниво. Контролна работа. Вариант 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 3. Рационален израз. Променливи и постоянни величини    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 4. Числена стойност на израз    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 5. Едночлен. Нормален вид на едночлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 6. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 7. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 8. Умножение, степенуване и деление на едночлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 9. Многочлен. Нормален вид на многочлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 10. Събиране и изваждане на многочлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 11. Умножение на многочлен с едночлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 12. Умножение на многочлен с многочлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 13. Умножение на многочлен с многочлен. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 14. Тъждествени изрази    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 15. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 16. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2 . Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 17. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 18. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 19. Формули за съкратено умножение. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 20. Тъждествата a 3 ± b 3 = ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 )    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 21. Формули за съкратено умножение. Приложение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 22. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 23. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 24. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 25. Разлагане чрез групиране    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 26. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 27. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 28. Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 29. Обобщение на темата Цели изрази    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 7   Задача 8  

Урок 30. Цели изрази. Контролна работа. Вариант 1    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 30. Цели изрази. Контролна работа. Вариант 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 31. Уравнение с едно неизвестно. Преговор с допълнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 32. Еквивалентни уравнения    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 33. Линейни уравнения    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 34. Линейни уравнения. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 35. Уравнението ( a x + b ) ( c x + d ) = 0    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 36. Уравнението |a x + b |= c    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 37. Уравнения, свеждащи се до линейни    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 38. Моделиране с линейни уравнения    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 40. Задачи от движение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 44. Задачи от капитал    7клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 8    1  7 клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Урок 1. Рационални числа. Сравняване. Действия    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 2. Рационални числа. Действия с рационални числа    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 3. Пропорции. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 4. Геометрични фигури    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 5. Геометрични тела    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 6. Числови равенства. Уравнения от вида a . x + b = 0    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 7. Тестови задачи Първи вариант    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 7. Тестови задачи Втори вариант    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 8. Рационален израз. Променливи и постоянни величини    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 2   Задача 3  

Урок 9. Числена стойност на израз    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 10. Цели изрази. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 11. Едночлен. Нормален вид на едночлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 12. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 13. Умножение, степенуване и деление на едночлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 14. Тестови задачи    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 15. Многочлен. Нормален вид на многочлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 17. Събиране и изваждане на многочлени    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 18. Умножение на многочлен с едночлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 19. Умножение на многочлен с многочлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 20. Тестови задачи    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 20. Контролна работа    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 21. Тъждествени изрази    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 22. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 23. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2 . Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 2  

Урок 24. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 3  

Урок 25. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 4  

Урок 26. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 3  

Урок 28. Тестови задачи    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 44. Уравнения, свеждащи се до линейни    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 45. Моделиране с линейни уравнения    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 46. Моделиране с линейни уравнения. Продължение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 47. Задачи от движение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 48. Задачи от движение. Продължение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 49. Задачи от работа    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 50. Задачи от работа. Продължение    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 51. Задачи от капитал    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 52. Задачи от смеси и сплави    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2    7 клас Книга за ученика на Архимед
Раздел 1. Цели изрази    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 192   Задача 193   Задача 194   Задача 195   Задача 320   Задача 325   Задача 328   Задача 367   Задача 371   Задача 379  

Тема 1. Цели изрази. Тест 1.1    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тема 1. Цели изрази. Тест 1.2    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тема 1. Цели изрази и учебен материал от 5 и 6 клас. Тест 1.3    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тема 1. Цели изрази и учебен материал от 5 и 6 клас. Тест 1.4    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Раздел 2. Тест 2.3 Тема 2 Уравнения и учебен материал от предходни теми    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 19  

Раздел 2. Уравнения    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 204   Задача 205   Задача 275   Задача 276   Задача 277   Задача 278   Задача 290   Задача 293   Задача 590  

Тема 2. Уравнения. Тест 2.1    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1  

Тема 4. Еднакви триъгълници. Тест 4.2    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9   Задача 10 (с повишена трудност)   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14 (с повишена трудност)   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18   Задача 19   Задача 20  

Раздел 4. Еднакви триъгълници    7клас Книга за ученика на Архимед
Задача 77   Задача 79   Задача 290 - група Б за отлична подготовка   7 клас Сборник на Веди
Годишен преговор. Тест 1.    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18   Задача 19   Задача 20  

Урок 1. Начален преговор - задачи от 1 до 19    7клас Сборник на Веди
Задача 1 *  

Цели изрази - Задачи от 20 до 108.    7клас Сборник на Веди
Задача 105  

Тест 4 А. Уравнения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 4 Б. Уравнения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Основни геометрични фигури - Задачи от 197 до 254.    7клас Сборник на Веди
Задача 251   Задача 252   Задача 253   Задача 254  

Раздел 5. Еднакви триъгълници    7клас Сборник на Веди
Задача 300   Задача 301   Задача 302   Задача 303   Задача 304   Задача 305   Задача 306   Задача 307   Задача 308   Задача 309   Задача 310   Задача 311  

Тест 15 А. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13  

Тест 16 А. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 17 А. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3    7клас Сборник на Веди
Задача 2   Задача 3  

Тест 18 А. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 19 А. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 20 А. Формули за съкратено умножение. Приложение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 21 А. Формули за съкратено умножение. Приложение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 22 А. Разлагане чрез изнасяне на общ множител    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 23 А. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 24 А. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 25 А. Разлагане чрез групиране    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 26 А. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 27 А. Тъждествени преобразувания на цели изрази. Приложения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 28 А. Тъждествени преобразувания на цели изрази. Приложения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12  

Тест 29 А. Линейни уравнения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Тест 30 А. Уравнението ( a x + b ) ( c x + d ) = 0    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  

Тест 31 А. Уравнението |a x + b |= c    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 32 А. Уравнения, свеждащи се до линейни    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 33 А. Уравнения, свеждащи се до линейни    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 34 А. Уравнения, свеждащи се до линейни    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 35 А. Моделиране с линейни уравнения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 36 А. Моделиране с линейни уравнения    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2  

Тест 37 А. Задачи от движение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 37 Б. Задачи от движение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 38 А. Задачи от движение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 38 Б. Задачи от движение    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 39 Б. Задачи от работа    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 42 Б. Задачи от смеси и сплави    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 43 А. Задачи от смеси и сплави    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 46 Б. Уравнения - общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13  

Тест 51 А. Две прави, пресечени с трета    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 52 Б. Две прави, пресечени с трета    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 53 Б. Триъгълник    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Тест 55 Б. Външен ъгъл на триъгълник    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 57 Б. Триъгълник - общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 58 А. Основни геометрични фигури - общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 59 А. Основни геометрични фигури - общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 60 Б. Еднакви триъгълници. Първи признак за еднаквост    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Тест 61 Б. Втори признак за еднаквост    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Тест 64 А. Симетрала на отсечка    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 65 А. Симетрала на отсечка    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 66 Б. Еднакви триъгълници - общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Тест 67 А. Еднакви триъгълници - общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 68 А. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 70 А. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 73 А. Ъглополовяща на ъгъл    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 74 А. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 75 А. Еднакви триъгълници – общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 76 А. Еднакви триъгълници – общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 78 А. Линейно неравенство с едно неизвестно    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 80 А. Неравенства, свеждащи се до линейни    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  

Тест 81 А. Неравенства, свеждащи се до линейни    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Тест 82 А. Приложение на линейните неравенства    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 84 А. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 85 А. Неравенство на триъгълника    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Тест 86 А. Неравенства – общи задачи    7клас Сборник на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   7 клас Учебник на Булвест
Урок 21. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2    7клас Учебник на Булвест
Задача 1    7 клас Помагало за НВО на Анубис
Тест 2.    7клас Помагало за НВО на Анубис
Задача 1   7 клас Учебник на Просвета
Урок 21. Тъждествени изрази    7клас Учебник на Просвета
Задача 6    1 7 клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета
Урок 17. Упражнение. Умножение на многочлен с едночлен    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета
Задача 2  

Урок 22. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2    7клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета
Задача 1   7 клас Учебник на САНПРО
Урок 2.14. Тъждествата ( a ± b ) 2 = a 2 ± 2 a b + b 2    7клас Учебник на САНПРО
Задача 3    7 клас Примерни Тестове на БГУчебник
Тест 1. Преговор    7клас Примерни Тестове на БГУчебник
Задача 1    7 клас Изпитни Тестове на Веди
Тест 1.    7клас Изпитни Тестове на Веди
Задача 1    7 клас Провери Знанията си на Клет
Тест 1 Първи Вариант. Входно равнище    7клас Провери Знанията си на Клет
Задача 1    7 клас Пробни Изпити на Регалия
Пробен изпит 1.    7клас Пробни Изпити на Регалия
Задача 1   7 клас Сборник на КоалаПрес
Тест 3.    7клас Сборник на КоалаПрес
Задача 1     7 клас Първа Книга тестове за НВО на Архимед
Тест 1.    7клас Първа Книга тестове за НВО на Архимед
Задача 1    7 клас Контролни Работи на Просвета
Контролна работа 2/А. Действия с едночлени. Вариант 1    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/А. Действия с едночлени. Вариант 2    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/Б. Формули за съкратено умножение. Вариант 1    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2/Б. Формули за съкратено умножение. Вариант 2    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2. Действия с едночлени и многочлени. Вариант 1    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 2. Действия с едночлени и многочлени. Вариант 2    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 3/Б. Разлагане на многочлени на множители. Вариант 1    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 3/Б. Разлагане на многочлени на множители. Вариант 2    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 3. Цели изрази. Тъждествени преобразувания. Формули за съкратено умножение. Вариант 1    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1  

Контролна работа 3. Цели изрази. Тъждествени преобразувания. Формули за съкратено умножение. Вариант 2    7клас Контролни Работи на Просвета
Задача 1     7 клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Урок 1. Мога сам - Цели изрази. Едночлен. Действия с едночлени    7клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Задача 12  

Урок 1. Мога повече - Цели изрази. Едночлен. Действия с едночлени    7клас Помагало за избираемите учебни часове на Анубис
Задача 18  2022 7 клас Сборник2022 на Вектор
Пробен изпит 1. м.Януари    7клас Сборник2022 на Вектор
Задача 1   7 клас Тестове на КоалаПрес
Тест 1. Преговор на учебното съдържание от 5 и 6 клас    7клас Тестове на КоалаПрес
Задача 1  

Тест 1. Подготовка за национален изпит - НВО    7клас Тестове на КоалаПрес
Задача 1    7 клас Тестови Задачи на Клет
Цели изрази. Тест 1.    7клас Тестови Задачи на Клет
Задача 1  

Цели изрази. Тест 2.    7клас Тестови Задачи на Клет
Задача 1  

Примерни тестове за НВО. Тест 1.    7клас Тестови Задачи на Клет
Задача 1   +  2022 7 клас Тестове НВО + текуща проверка 2022 на КоалаПрес
Тест 1. Начален преговор    7клас Тестове НВО + текуща проверка 2022 на КоалаПрес
Задача 1   Задача 2   1820  7 клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Начален преговор. Входно ниво, Вариант 1    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Начален преговор. Входно ниво, Вариант 2    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Цели изрази. Тест страница 34, Вариант 1    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Цели изрази. Тест страница 35, Вариант 2    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Цели изрази. Тест страница 68, Вариант 1    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Цели изрази. Тест страница 69, Вариант 2    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 1   Задача 2  

Раздел 5. Еднакви триъгълници. Симетрала на отсечка Група Б - за отлична подготовка    7клас Сборник 1820 задачи на Просвета
Задача 39   Задача 40   Задача 41    2 7 клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Урок 63. Еднакви триъгълници. Въведение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1  

Урок 68. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 71. Симетрала на отсечка. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 72. Трети признак за еднаквост на триъгълници    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 75. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 76. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 78. Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 81. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 84. Числови неравенства. Въведение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 85. Числови неравенства. Свойства    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 86. Линейно неравенство с едно неизвестно    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 87. Еквивалентни неравенства    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 90. Неравенства, свеждащи се до линейни    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 93. Уравнения и неравенства. Упражнения    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 94. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 96. Неравенство на триъгълника    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 100. Успоредник. Свойства    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 101. Успоредник. Свойства. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3 (с повишена трудност)  

Урок 102. Признаци за успоредник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 (с повишена трудност)  

Урок 103. Успоредник. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2 (с повишена трудност)   Задача 3  

Урок 104. Правоъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 105. Ромб    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3 (с повишена трудност)  

Урок 106. Квадрат    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 107. Видове успоредници. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2 (с повишена трудност)   Задача 4  

Урок 108. Обобщение на темата Успоредник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 108. Успоредник. Подготовка за тест №1    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 110. Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на кръгови диаграми    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1 (с повишена трудност)  

Урок 113. Елементи от вероятности и статистика. Контролна работа. Вариант 1    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 117. Построяване на успоредник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1   Задача 2    2 7 клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Урок 68. Еднакви триъгълници    7клас Учебна тетрадка № 2 на Анубис
Задача 1    2 7 клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета
Урок 70. Триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета
Задача 1    2  7 клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Урок 68. Триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 69. Сбор на ъглите в триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 70. Сбор на ъглите в триъгълник. Упражнение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 71. Външен ъгъл на триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 74. Еднакви триъгълници    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 75. Първи признак за еднаквост на триъгълници    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 76. Втори признак за еднаквост на триъгълници    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 77. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 78. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Продължение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 79. Симетрала на отсечка    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 80. Построяване на симетрала на отсечка    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 81. Трети признак за еднаквост на триъгълници    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 83. Перпендикуляр от точка до права    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 84. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 85. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 86. Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 87. Ъглополовяща на ъгъл    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 88. Построяване на ъглополовяща на даден ъгъл    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 89. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 90. Тестови задачи – вариант 1    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 93. Числови неравенства. Свойства    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 94. Числови неравенства. Свойства. Продължение    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 95. Линейно неравенство с едно неизвестно    7клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4    7 клас Сборник старо издание на Веди
Тест 58 А. Модулни уравнения    7клас Сборник старо издание на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Тест 58 Б. Модулни уравнения    7клас Сборник старо издание на Веди
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8     7 клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Тест 5. Формули за съкратено умножение    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 6  

Тест 7. Разлагане на многочлени на множители    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 7  

Тест 10. Цели изрази - общи задачи    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 4   Задача 5  

Контролна работа 12. Уравнения с едно неизвестно. Уравнения от вида ax+b=0    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 1 г)  

Контролна работа 15. Уравнения, свеждащи се до линейни. Линейни уравнения с параметър    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 1 г)  

Контролна работа 16. Уравнения, свеждащи се до линейни. Линейни уравнения с параметър    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 1 а) б)  

Контролна работа 19. Уравнения - общи задачи    7клас Сборник контролни работи и тестове на КоалаПрес
Задача 1   -  7 клас Изпитни тестове - старо издание на Изкуства
Тест 1.    7клас Изпитни тестове - старо издание на Изкуства
Задача 1     7 клас Нови тестове за НВО на Просвета
Тест 8.    7клас Нови тестове за НВО на Просвета
Задача 1    PISA 7 клас Математиката по формата на PISA на Веди
Урок 1.    7клас Математиката по формата на PISA на Веди
Задача 58  7 клас Задачи, изпратени от Вас
Задачи от движение.    7клас Задачи, изпратени от Вас
Пътник, пътуващ с влак от София за Кюстендил, разстоянието между които е 90 км ...   Като вървял от хижа към ЖП гара, турист изминал през първия час 3 км ...   Иво си тръгнал от училище със скорост 50 м/мин. Съученикът му Ники излязъл от училището 3 минути ...   Разстоянието между два града А и Б е 270км. От А за Б тръгва автобус, а 1 час по-късно от Б за А тръгва...  

Ъглополовяща.    7клас Задачи, изпратени от Вас
Ако AOB = 135°27` и OL е неговата ъглополовяща, намерете мерките на двата ъгъла AOL и LOB.  

Задачи от смеси и сплави.    7клас Задачи, изпратени от Вас
Сплав от олово и цинк съдържа 60 % олово. След добавянето на 12 кг цинк ...   Сплав от мед, цинк и олово има тегло 1025 кг. Теглото на медта е 0,7...   Към 50 грама вода се прибавят 20 грама 7% разтвор на спирт...   Колко литра прясна вода трябва да се прибави към 100 l морска вода, съдържаща 6% сол   Колко литра разтвор на спирт с концентрация 38% трябва да се добавят към 24 литра ...  

Задачи от работа.    7клас Задачи, изпратени от Вас
За един работен ден (8 часа) работник изпълнява определена норма. Един ден след като работил ...    7 клас Учебна тетрадка на Булвест
Урок 11. Подобни едночлени. Събиране и изваждане на едночлени    7клас Учебна тетрадка на Булвест
Задача 3    7 клас Текуща Подготовка на Просвета
Тест 1.    7клас Текуща Подготовка на Просвета
Задача 1  

Тест 3.    7клас Текуща Подготовка на Просвета
Задача 5    7 клас Нови Пробни Изпити на Педагог
Пробен изпит 1. Януари - вариант 1    7клас Нови Пробни Изпити на Педагог
Задача 2    PISA -  7 клас Външно Оценяване със задачи PISA - старо издание на Анубис
Тест 1.    7клас Външно Оценяване със задачи PISA - старо издание на Анубис
Задача 2    7 клас Супер Тестове на КоалаПрес
Тест 1. Входящо ниво    7клас Супер Тестове на КоалаПрес
Задача 1  

Тест 7. Цели изрази. Разлагане на многочлени на произведение от прости множители    7клас Супер Тестове на КоалаПрес
Задача 2   -  7 клас Текуща Подготовка - старо издание на Просвета
Тест 1.    7клас Текуща Подготовка - старо издание на Просвета
Задача 5  

Тест 2.    7клас Текуща Подготовка - старо издание на Просвета
Задача 3     7 клас Пробни изпити за отличен на Педагог
Урок 1. Пробен изпит 1    7клас Пробни изпити за отличен на Педагог
Задача 19 *   Задача 22 *   8 клас Учебник на Просвета
Урок 1. Цели изрази. Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се към тях. Линейни неравенства    8клас Учебник на Просвета
Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14  

Урок 2. Еднакви триъгълници. Успоредник    8клас Учебник на Просвета
Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  

Урок 2. Самоконтрол    8клас Учебник на Просвета
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14  

Урок 3. Събиране и умножаване на възможности    8клас Учебник на Просвета
Задача 4   Задача 5   8 клас Учебник на Архимед
Урок 4. Входно ниво тест1    8клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 4. Входно ниво тест2    8клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 6. Умножение и събиране на възможности. Упражнение    8клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 7. Пермутации    8клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 8. Вариации    8клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 9. Комбинации    8клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8    1 8 клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Урок 1. Цели изрази. Уравнения и неравенства. Преговор    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 2. Триъгълник. Преговор    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  

Урок 3. Входно ниво. Подготовка за тест № 1    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 *  

Урок 3. Входно ниво. Подготовка за тест № 2    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 *  

Урок 4. Входно ниво. Контролна работа 1    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *  

Урок 4. Входно ниво. Контролна работа 2    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6 *  

Урок 5. Умножение и събиране на възможности    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 6. Умножение и събиране на възможности. Упражнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 7. Пермутации    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 6 *  

Урок 8. Вариации    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 7 *  

Урок 9. Комбинации    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  

Урок 10. Обобщение на темата Основни комбинаторни понятия N: 1    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 10. Обобщение на темата Основни комбинаторни понятия N: 2    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 11. Вектор    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 12. Събиране на вектори    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 13. Събиране на вектори. Упражнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 14. Изваждане на вектори    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 15. Умножение на вектор с число. Свойства    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 17. Обобщение на темата Вектори № 1    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 2 *  

Урок 17. Обобщение на темата Вектори № 2    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1  

Урок 18. Контролна работа № 1 върху темата Вектори    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 18. Контролна работа № 2 върху темата Вектори    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 18. Подготовка за тест № 1 върху темата Вектори    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  

Урок 18. Подготовка за тест № 2 върху темата Вектори    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 19. Делене на отсечки в дадено отношение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 20. Средна отсечка в триъгълник    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 21. Средна отсечка в триъгълник. Упражнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 22. Медицентър на триъгълник    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 23. Медицентър на триъгълник. Упражнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  

Урок 24. Трапец. Равнобедрен трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 25. Трапец. Продължение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 26. Средна отсечка (основа) на трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 27. Средна отсечка (основа) на трапец. Упражнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 28. Обобщение на темата Триъгълник и трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  

Урок 29. Подготовка за тест1 върху темата Триъгълник и трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 29. Подготовка за тест2 върху темата Триъгълник и трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 29. Контролна работа1 върху темата Триъгълник и трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 29. Контролна работа2 върху темата Триъгълник и трапец    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 30. Ирационални числа    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 31. Квадратен корен    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 32. Свойства на квадратните корени    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 33. Действия с квадратни корени    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 34. Действия с квадратни корени. Продължение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 35. Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 36. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  

Урок 37. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 38. Обобщение на темата Квадратен корен № 1    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 38. Обобщение на темата Квадратен корен № 2    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 39. Контролна работа № 1 върху темата Квадратен корен    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 39. Контролна работа № 2 върху темата Квадратен корен    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 40. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 4  

Урок 41. Формула за корените на квадратното уравнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  

Урок 42. Съкратена формула за корените на квадратното уравнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  

Урок 43. Разлагане на квадратния тричлен на множители    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  

Урок 44. Биквадратни уравнения    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1 *   Задача 2 *  

Урок 45. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *  

Урок 46. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни. Упражнение    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *  

Урок 47. Зависимост между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *  

Урок 48. Приложение на формулите на Виет    8клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   8 клас Учебник на Анубис
Урок 1. Цели изрази    8клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 2. Уравнения    8клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 3. Неравенства    8клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 4. Еднакви триъгълници    8клас Учебник на Анубис
Задача 1 а)   Задача 2   Задача 3   Задача 4 б)   Задача 4 г)   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 10  

Урок 5. Успоредници    8клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 6. Триъгълници и четириъгълници    8клас Учебник на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10    8 клас Книга за ученика на Архимед
Раздел 3. Триъгълник и трапец    8клас Книга за ученика на Архимед
Задача 15   Задача 47   Задача 48   Задача 82   Задача 123  

Раздел 6. Окръжност и ъгъл    8клас Книга за ученика на Архимед
Задача 38   Задача 41   Задача 57   Задача 60   Задача 112   Задача 116   Задача 117   Задача 148   Задача 149    2 8 клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Урок 52. Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност    8клас Учебна тетрадка № 2 на Архимед
Задача 1    8 клас Работни Листове на Анубис
Урок 1. Цели изрази    8клас Работни Листове на Анубис
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5  

Урок 2. Уравнения    8клас Работни Листове на Анубис
Задача 1  

Урок 3. Неравенства    8клас Работни Листове на Анубис
Задача 3  

Урок 4. Еднакви триъгълници    8клас Работни Листове на Анубис
Задача 1  

Урок 5. Успоредници    8клас Работни Листове на Анубис
Задача 3  8 клас Задачи, изпратени от Вас
Дъгата АВ от окръжността k(O;r) e 120 градуса. Точката М е от....    8клас Задачи, изпратени от Вас
Дъгата АВ от окръжността k(O;r) e 120 градуса. Точката М е от...   9 клас Учебник на Архимед
Урок 4. Входно ниво тест1    9клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 4. Входно ниво тест2    9клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 5. Множества    9клас Учебник на Архимед
Задача 1 а)   Задача 1 б)   Задача 1 в)   Задача 1 г)  

Урок 6. Случайни събития    9клас Учебник на Архимед
Задача 1 а) б) в)   Задача 1 г) д)   Задача 1 е) ж)   Задача 1 з) и)   Задача 2 а) б) в)   Задача 2 г) д)   Задача 2 е) ж)   Задача 2 з) и)  

Урок 7. Класическа вероятност    9клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  

Урок 21. Графика на квадратна функция y = a x 2 + b x + c   a ≠ 0    9клас Учебник на Архимед
Задача 6  

Урок 27. Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване    9клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 37. Тест № 2 върху темата: Системи линейни уравнения с две неизвестни    9клас Учебник на Архимед
Задача 9  

Урок 50. Свойство на ъглополовящите в триъгълник    9клас Учебник на Архимед
Задача 3   9 клас Учебник на Анубис
Урок 11. Вероятност на сбор на съвместими събития    9клас Учебник на Анубис
Задача 2 а)   Задача 2 б)   10 клас Учебник на Анубис
Урок 4. Рационални неравенства    10клас Учебник на Анубис
Задача 1  

Урок 13. Решаване на ирационални уравнения чрез полагане    10клас Учебник на Анубис
Задача 1 а)  

Урок 27. Проста лихва. Сложна лихва    10клас Учебник на Анубис
Задача 1   10 клас Учебник на Просвета
Урок 5. Ирационални изрази    10клас Учебник на Просвета
Задача 7  

Урок 6. Преобразуване на ирационални изрази    10клас Учебник на Просвета
Задача 8  

Урок 7. Рационализиране на ирационални изрази    10клас Учебник на Просвета
Задача 5  

Урок 8. Упражнение върху преобразуване на ирационални изрази    10клас Учебник на Просвета
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 46. Решаване на триъгълник - обобщителен урок    10клас Учебник на Просвета
Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   10 клас Учебник на Архимед
Урок 3. Действия с квадратни корени (преговор)    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18   Задача 19   Задача 20   Задача 21   Задача 22   Задача 23   Задача 24   Задача 25   Задача 26   Задача 27   Задача 28   Задача 29   Задача 30   Задача 31   Задача 32   Задача 33   Задача 34   Задача 35  

Урок 4. Ирационални изрази    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  

Урок 5. Преобразуване на ирационални изрази    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 6. Ирационални уравнения с един квадратен радикал    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15  

Урок 7. Ирационални уравнения с два квадратни радикала    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 8. Ирационални уравнения. Упражнение 1    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 9. Ирационални уравнения. Упражнение 2    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 10. Ирационални уравнения, които се решават чрез полагане    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 11. Решаване на ирационални уравнения с теорема за еквивалентност    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 12. Общи задачи върху темата Ирационални изрази. Ирационални уравнения    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 13. Тест № 1 върху темата Ирационални изрази. Ирационални уравнения    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2  

Урок 13. Тест № 2 върху темата Ирационални изрази. Ирационални уравнения    10клас Учебник на Архимед
Задача 1   Задача 2    3 клас Учебник на Просвета Плюс
Урок 1. Числата до 100    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 2. Събиране и изваждане на числата до 100    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 3. Таблично умножение и деление    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 4. Текстови задачи    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 5. Геометрични фигури    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 6. Таблици и диаграми    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1  

Урок 7. Числата 100 200 300 … 900 1000    3клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача Логическа    1  3 клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Урок 7. Числата 100 200 300 … 900 1000    3клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 2      4 клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Урок 1. Познавам числата до 1000. Мога да извършвам действията събиране и изваждане с числата до 1000.    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  

Урок 2. Мога да извършвам действията умножение и деление с числата до 1000    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 3. Познавам числата до 10 000    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 9  

Урок 4. Познавам числата до 1 000 000    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 5. Познавам числата над 1 000 000. Познавам геометричната фигура окръжност. Чертая окръжност    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 6. Познавам римските цифри и записвам числа с тях. Познавам редицата на естествените числа    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 7. Мога устно да събирам и изваждам многоцифрени числа    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 8. Мога да събирам и изваждам многоцифрени числа без преминаване    4клас Математика с Мат и Ема ИУЧ на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7    4 клас Тестове за НВО на Просвета
Тест 1. Естествени числа    4клас Тестове за НВО на Просвета
Задача 21     4 клас Тестове за НВО на Просвета Плюс
Тест 1 Вариант 1. Числата до 1000. Събиране, изваждане, умножение и деление на числата до 1000    4клас Тестове за НВО на Просвета Плюс
Задача 15    4 клас Книга за ученика на Архимед
Тест 1. Входно ниво    4клас Книга за ученика на Архимед
Задача 8    4 клас Сборник на Просвета Плюс
Урок 32. Изваждане на многоцифрени числа без преминаване    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 5  

Урок 105. Деление на числата до 1000 с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4  

Урок 106. Деление на числата до 1000 с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 5  

Урок 107. Деление на числата до 1000 с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 5  

Урок 108. Деление на многоцифрено с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 3  

Урок 109. Деление на многоцифрено с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4  

Урок 110. Деление на числа от вида 1635 : 15    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4   Задача 5  

Урок 111. Деление на числа от вида 2142 : 21 и 32 160 : 32    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 3  

Урок 112. Деление на числа от вида 1328 : 16    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 3   Задача 4  

Урок 113. Деление на числа от вида 1328 : 16    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 3   Задача 4  

Урок 114. Деление на числа от вида 211 680 : 42 и 126 168 : 42    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4  

Урок 115. Деление на числа от вида 211 680 : 42 и 126 168 : 42    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 3   Задача 4  

Урок 116. Електронен калкулатор    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4  

Урок 117. Електронен калкулатор    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4   Задача 5  

Урок 118. Умножение и деление с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 3  

Урок 119. Междинно ниво. Умножение и деление на многоцифрено с двуцифрено число    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 128. Текстови задачи    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 130. Текстови задачи    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 2   Задача 4   Задача 5  

Урок 132. Геометрични фигури и тела    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 134. Мерни единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 4   Задача 5  

Урок 136. Изходно ниво    4клас Сборник на Просвета Плюс
Задача 9   Задача 10    4 клас Учебник на Просвета Плюс
Урок 1. Числата до 1000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 2. Числата до 1000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 3. Събиране и изваждане на числата до 1000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  

Урок 4. Неизвестно събираемо. Неизвестно умаляемо    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6   Задача 7  

Урок 5. Умножение и деление на числата до 1000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 *  

Урок 6. Неизвестен множител. Неизвестно делимо    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6   Задача 7  

Урок 7. Текстови задачи    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6   Задача 7  

Урок 8. Геометрични фигури    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  

Урок 9. Мерни единици за дължина, маса и време    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5   Задача Логическа  

Урок 11. Числата 1000, 2000, 3000, ..., 9000, 10 000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача Логическа  

Урок 12. Числата от 1001 до 10 000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 13. Числата 10 000, 20 000, 30 000, …, 90 000, 100 000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача Логическа  

Урок 14. Числата от 10 001 до 100 000    4клас Учебник на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача Логическа    1  4 клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Урок 1. Числата до 1000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 2. Числата до 1000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  

Урок 3. Събиране и изваждане на числата до 1000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 4. Неизвестно събираемо. Неизвестно умаляемо    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 5. Умножение и деление на числата до 1000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 6. Неизвестен множител. Неизвестно делимо    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 7. Текстови задачи    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 8. Геометрични фигури    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 9. Мерни единици за дължина, маса и време    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  

Урок 10. Входно ниво    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  

Урок 11. Числата 1000, 2000, 3000, ..., 9000, 10 000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2  

Урок 12. Числата от 1001 до 10 000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 13. Числата 10 000, 20 000, 30 000, …, 90 000, 100 000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 14. Числата от 10 001 до 100 000    4клас Учебна тетрадка № 1 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2    2  4 клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Урок 63. Умножение на числа от вида 2000 . 3; 2 000 000 . 3 и 400 . 3; 4000 . 3; 4 000 000 . 3    4клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 64. Умножение на числа от вида 2000 . 3; 2 000 000 . 3 и 400 . 3; 4000 . 3; 4 000 000 . 3    4клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 65. Умножение на многоцифрено с едноцифрено число без преминаване    4клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  

Урок 66. Умножение на многоцифрено с едноцифрено число без преминаване    4клас Учебна тетрадка № 2 на Просвета Плюс
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Как да видя решението на задача?

 1. Регистрирай се в сайта.
 2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
  Не плащайте, ако задачата ви липсва!

 3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
  .дебитна карта виза задачи плащане

 4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика


Списък на ВСИЧКИ решени задачи по класове и издателства

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net