Общи условия


Счита се, че посещавайки уеб сайтът - Zadachite.net и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползване.

Zadachite.net (булстат: ) е собственик на този уеб сайт и домейн: Zadachite.net.

Онлайн магазинът извършва дейността си съгласно действащото законодателство на Република България и се придържа към етичния кодекс на БАЕТ /Българска асоциация за електронна търговия/.

За да пазарувате в Zadachite.net, е необходимо да се регистрирате с имейл и парола.

Уеб сайтът - Zadachite.net продава решения на задачи по математика от различни класове, учебни пособия и издателства, които са въведени на в страница на сайта: решени задачи.
Решението на задачите се получава в сайта, след като се заплати абонамент чрез EasyPay, ePay.bg или по банка. В определени случаи може да се заплати и чрез SMS/СМС (с добавена стойност) с текст Zadacha на цена: 1.20 лв или колкото е указано в самата страница.
Цените и абонаментните планове са описани в страница Цени.

Артикулите в онлайн магазина се закупуват от потребителите на обявените в български лева цени и при настоящите условия, и тези, публикувани в разделите "Цени" и съответно към всяка задача в раздела с "решени задачи".

Условията за плащане в Zadachite.net съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите.

Заплащането е акт на действие, който потребителят прави свободно, по собствен избор.

Клиентите закупуват услуга (решение на задача по математика) и предоставят информация - необходима за изпълнение на покупката им доброволно.

Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента. Всяка предоставена от потребителя лична информация, ще бъде използвана в съответствие със Закона за защита на личните данни и нейното предоставяне от страна на потребителя е напълно доброволно.

Информацията, предоставена от клиентите, не се предоставя на трети лица.

Съгласно закона за личните данни, Zadachite.net няма да предоставя личните данни на потребителитe на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен, ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

Информацията, подадена от клиентите, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби.

Online магазинът предприема всички необходими мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти, но не носи отговорност, ако с нея се сдобият трети лица в следствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

Настоящите "Условия за ползване" на онлайн магазина имат задължителен характер, както за Zadachite.net, така и за потребителите му. Всички те се считат за уведомени.

Всички материали в електронният магазин Zadachite.net са собственост на "Zadachite.net" и могат да се използват съгласно целите, за които са предоставени и не могат да бъдат копирани и използвани за търговски цели извън сайта. "Zadachite.net" дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин Zadachite.net. Забранява се копирането на текстове и снимки от Zadachite.net и поставянето им в други уеб сайтове без писмено съгласие на "Zadachite.net" или да се цитира източника, като
се постави следния текст: Източник: решени задачи по математика Zadachite.net, а текста е с линк към Zadachite.net.

Online магазинът запазва правото си да променя по всяко време цените, сроковете и условията, касаещи изпълнението на покупките и използването на сайта, без предварително уведомление. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката или използването на сайта. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България.


Условия за закупуване на услугата - решени задачи по математика


Покупки в онлайн магазина Zadachite.net се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Необходими условия, за да се направи покупка:
1. Валиден e-mail адрес. Приема се, че посоченият от клиента e-mail, при подаване на поръчката, е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран.
2. Вярно попълнени данни за контакт.

ТРИ ЛЕСНИ СТЪПКИ, ПРЕЗ КОИТО СЕ ПРЕМИНАВА:

В страницата на всяка решена задача, представена в Zadachite.net са посочени цената, учебното пособие, класа и издателството, за да се направи информиран избор при покупката на задачата. Всички, посочени на сайта, цени са крайни и в български лева.

1. Регистрация

За да направите поръчка е необходимо да се регистрирайте в сайта. За целта използвайте този линк за регистрация и въведете необходимите данни.


2. Покупка

Стъпка 1: Влезте в акаунта си или се регистрирайте ако нямате;
Стъпка 2: Изберете задача, чийто решение искате да закупуте;
Стъпка 3: Изберете начин на плащане: с EasyPay, с ePay.bg, с Карта, с Банков превод или със СМС/SMS с текст Zadacha на кратък номер 1851 на цена: 1.20 лв;
Стъпка 4: Вижте решението на задачата или въведете получения код от платения СМС/SMS (ако сте избрали този метод);
Решението на задачата ще се появи веднага на същата страница

Приемайки тези условия, потребителят се съгласява да получава имейли и известия от Zadachite.net относно покупката си, както и отстъпки, и оферти на дадения от него е-mail.


Доставка и плащания


Достъпът до решението на задачата е веднага след заплащане със СМС/SMS. При заплащане чрез EasyPay трябва да получите код за плащане от нас. При заплащане по ePay.bg трябва да платите на КИН: . При заплащане по банка трябва да получим превода преди да активираме вашият абонамент.
При технически проблем на оператора (мобилният оператор или фирмата за обработка) за СМС/SMS, Zadachite.net не носи отговност за забавянето!!
Услугата за СМС/SMS разплащания се предоставя чрез трета страна - чрез Mobio.bg и при проблеми с този тип микроразплащане (SMS/СМС с добавена стойност) трябва да потърсите връзка с тях.

Заплащането за услугата - решени задачи в онлайн магазин Zadachite.net се осъществява по избор на клиента:

 • чрез СМС/SMS с текст Zadacha на цена 1.20 лв;

 • по EasyPay чрез код за плащане на каса EasyPay (препоръчва се!)

 • по ePay.bg чрез плащане към КИН:

 • по банков път:

  BIC:      IBAN:   в лева (BGN)
  Zadachite.net

 • чрез виртуален ПОС терминал на Банка ДСК:
  - Приемат се: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard.
  - Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  - От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 90 лева
  - Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта!
  - При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на покупката, поради временен технически проблем, определен размер или забавяне на обработка на плащанията от трети страни (банки, мобилни оператори и др), Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с е-мейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни решения на задачи със същото качество и цена.


Рекламации


Според Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:
- грешка в решението на задачата;


При предявяване на рекламация, потребителят може да претендира за:
- замяна на задачата с друга решена задача;
- отстъпка за решенията на други задачи


Електронен магазин Zadachite.net не носи отговорност при грешка в условието на задачите, в което и да е учебно пособие. При настъпване на някои от горепосочените обстоятелства, Вие ще бъдете уведомени на посочения от Вас телефон или e-mail.


За издателствата и използваните техни снимки на учебни пособния


В този уеб сайт - Zadachite.net са използвани единствено снимки на корици на учебници, сборници, тетрадки и други учебни пособия на издателства, чиито задачи са решени, като е упоменато името на издателството и връзка към официалния уебсайт!

Други материали от издаделствата не са използвани. Условия на задачи не са въвеждани, а само решения!

Единствено са въведени условия на няколко задачи, изпратени от клиенти, без да се знае издателството и пособието.

При проблем с авторското право или ако някое издателство не желае корицата на учебник (или друго пособие) да бъде включена в този уеб сайт, моля, свържете се с нас по е-мейл: info@zadachite.net или по фейсбук/месинджър или на страница Контакти в сайта.Салваторна клауза


В случай, че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net