Издателства по математика


В този уеб сайт са използвани единствено снимки на корици на учебници, сборници, тетрадки и други учебни пособия на включените в по-горния списък издателства, като е упоменато името на издателството и връзка към официалния уебсайт!
Други материали от издаделствата не са използвани. Условия на задачи не са въвеждани, а само решения!
Единствено са въведени условия на няколко задачи, изпратени от клиенти, без да се знае издателството и пособието.

При проблем с авторското право или ако някое издателство не желае корицата на учебник (или друго пособие) да бъде включена в този уеб сайт, моля, свържете се с нас по е-мейл: info@zadachite.net или по фейсбук/месинджър или на страница Контакти в сайта.


Този уеб сайт ви дава възможност да закупите решенията на задачите по математика, включени в учебниците, учебните тетрадки и различни сборници от изброените издателства.
Тъй като често за домашна работа се дават задачи от учебника или от учебната тетрадка, за учениците (които не са сигурни в решението или не са разбрали материала) ще е полезно да използват готовите решения с подробни стъпки.
Използването на решенията от този уеб сайт е подобно на частен урок и е в помощ и на родители, и на ученици.

В сайта за решени задачи са включени предимно нови издания на учебници, тетрадки, сборници и други учебни пособия по новия формат на МОН. Има добавени и няколко стари издания на сборници, на чиито корици е указано с текст "Старо издание".

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net