Други задачи

Други задачи по математика
На тази страница ще може да видите препратки към Задачи, изпратени от Вас - родители, ученици, учители и разделени по класове - 5, 6, 7, 8, 9, 10 клас.

Тъй като тези задачи не са от учебници - ще се виждат условията им, за да може да ги разпознаете. Задачите няма да имат номерация, урок или тема, а само условие и ще бъдат разделени по класове.

Ако желаете да ни изпратите задача, първо трябва да имате абонамент в сайта чрез EasyPay или с банков превод или чрез карта. След това ние решаваме задачата и я добавяме в съответната секция за Задачи, изпратени от Вас за съответния клас.

Обичайното време за добавяне на 1 задача е около час (или по-малко), но може и да е в рамките на деня!

Всички решения са подробни и правилно описани. Решенията наподобяват частен урок по математика.


Решени задачи за 3 клас - Задачи, изпратени от Вас Решени задачи за 6 клас - Задачи, изпратени от Вас Решени задачи за 7 клас - Задачи, изпратени от Вас Решени задачи за 8 клас - Задачи, изпратени от ВасСписък на всички издателства с решени задачи по математика

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net