Задачи


Учебник на Булвест

6 клас Учебник на Булвест


Урок 7. Окръжност. Дължина на окръжност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.Урок 8. Кръг. Лице на кръг
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 9. Окръжност и кръг. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 10. Правилен многоъгълник. Построяване на правилен многоъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 11. Елементи на правилен многоъгълник. Лице на правилен многоъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 12. Окръжност. Кръг. Правилен многоъгълник. Общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Урок 82. Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 , (a ≠ 0)
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 83. Моделиране с уравнения. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 84. Моделиране с уравнения на задачи за път. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 85. Уравнения. Тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 86. Отношение. Пропорция
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 87. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 88. Основно свойство на пропорциите
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 89. Свойства на пропорциите
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 90. Пропорции. Свойства на пропорциите. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 91. Права пропорционалност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 92. Обратна пропорционалност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 93. Приложение на пропорциите
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 94. Права и обратна пропорционалност – графики
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 95. Пропорции. Общи задачи
Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 96. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики
Задача 2   Задача 3  


Урок 97. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Упражнение
Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 98. Практически задачи
Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Урок 99. Пропорции – тестови задачи
Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 100. Множества и операции с тях
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 101. Графично представяне на множества
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 102. Случайно събитие
Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 103. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 104. Описание на данни. Средноаритметично
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 105. Организиране и представяне на данни
Задача 1   Задача 2  


Урок 106. Елементи от вероятности и статистика – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 107. Окръжност, кръг и многоъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 108. Призма и пирамида
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  Как да видя решението на задача?

  1. Регистрирай се в сайта.
  2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
    Не плащайте, ако задачата ви липсва!

  3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
    .дебитна карта виза задачи плащане

  4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика

Разгледайте всички учебници, тетрадки, сборници,тестове и други помагала за 6 клас на издателство Булвест.


Списък на ВСИЧКИ решени задачи по класове и издателства

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net