Задачи


Учебник на Булвест

6 клас Учебник на Булвест


Урок 7. Окръжност. Дължина на окръжност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 *  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.Урок 8. Кръг. Лице на кръг
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 9. Окръжност и кръг. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 10. Правилен многоъгълник. Построяване на правилен многоъгълник
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 11. Елементи на правилен многоъгълник. Лице на правилен многоъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *  


Урок 12. Окръжност. Кръг. Правилен многоъгълник. Общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 *  


Урок 13. Призма. Правилна призма
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 14. Лице на повърхнина на правa призма
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 15. Лице на повърхнина на правa призма. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7 (с повишена трудност)  


Урок 16. Обем на права призма
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 17. Обем на права призма. Упражнение
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7   Задача 8 (с повишена трудност)  


Урок 18. Пирамида. Правилна пирамида
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3  


Урок 19. Лице на повърхнина на правилна пирамида
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 20. Обем на правилна пирамида
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 21. Призма. Пирамида. Общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4   Задача 5   Задача 6 *  


Урок 21. Тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 22. Прав кръгов цилиндър. Елементи
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3  


Урок 23. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 (с повишена трудност)  


Урок 24. Обем на прав кръгов цилиндър
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  


Урок 25. Цилиндър. Общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 (с повишена трудност)   Задача 6 (с повишена трудност)   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8 (с повишена трудност)   Задача 9 (с повишена трудност)  


Урок 26. Прав кръгов конус. Елементи
Задача 1   Задача 2   Задача 4 (практически дейности зад.1) *   Задача 5 (практически дейности зад.2)  


Урок 27. Лице на повърхнина на прав кръгов конус
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 28. Обем на прав кръгов конус
Задача 1   Задача 2   Задача 3 (с повишена трудност)   Задача 4 (с повишена трудност)  


Урок 29. Конус. Общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 (с повишена трудност)   Задача 9 (с повишена трудност)   Задача 10 (с повишена трудност)  


Урок 30. Сфера. Лице на повърхнина на сфера
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 31. Кълбо. Обем на кълбо
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *  


Урок 32. Сфера и кълбо. Общи задачи
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  


Урок 33. Валчести тела – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 34. Практически задачи от ръбести и валчести тела
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 (с повишена трудност)   Задача 8   Задача 9 (с повишена трудност)   Задача 10  


Урок 82. Моделиране с уравнения от вида a . x + b = 0 , (a ≠ 0)
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 83. Моделиране с уравнения. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 84. Моделиране с уравнения на задачи за път. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 85. Уравнения. Тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 86. Отношение. Пропорция
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 87. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  


Урок 88. Основно свойство на пропорциите
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  


Урок 89. Свойства на пропорциите
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *  


Урок 90. Пропорции. Свойства на пропорциите. Упражнение
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 *  


Урок 91. Права пропорционалност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 92. Обратна пропорционалност
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 93. Приложение на пропорциите
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 94. Права и обратна пропорционалност – графики
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 95. Пропорции. Общи задачи
Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 96. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики
Задача 2   Задача 3  


Урок 97. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Упражнение
Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 98. Практически задачи
Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Урок 99. Пропорции – тестови задачи
Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 100. Множества и операции с тях
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 101. Графично представяне на множества
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 102. Случайно събитие
Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 103. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 104. Описание на данни. Средноаритметично
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 105. Организиране и представяне на данни
Задача 1   Задача 2  


Урок 106. Елементи от вероятности и статистика – тестови задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Урок 107. Окръжност, кръг и многоъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 108. Призма и пирамида
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Урок 109. Прав кръгов цилиндър и прав
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 110. Сфера и кълбо
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 111. Рационални числа и действия с тях
Задача 2 б)   Задача 4 б)   Задача 5 в)   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Урок 112. Декартова координатна система
Задача 2   Задача 4   Задача 5   Задача 7 *  


Урок 113. Степен. Степенуване на рационални числа
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12  


Урок 114. Питагорова теорема
Задача 1   Задача 4   Задача 5   Задача 7   Задача 9 *   Задача 10 *  


Урок 115. Уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 *   Задача 10 *  


Урок 116. Пропорции
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10 *   Задача 11 *   Задача 12  


Урок 117. Елементи от вероятности и статистика
Задача 1   Задача 3   Задача 6   Задача 9  


Урок 118. Изходно равнище
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 *   Задача 10  Как да видя решението на задача?

  1. Регистрирай се в сайта.
  2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
    Не плащайте, ако задачата ви липсва!

  3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
    .дебитна карта виза задачи плащане

  4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика

Разгледайте всички учебници, тетрадки, сборници,тестове и други помагала за 6 клас на издателство Булвест.


Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net