Задачи


Сборник на Веди

7 клас Сборник на Веди


Годишен преговор. Тест 1.
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18   Задача 19   Задача 20  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.Урок 1. Начален преговор - задачи от 1 до 19
Задача 1 *  


Цели изрази - Задачи от 20 до 108.
Задача 105  


Тест 4 А. Уравнения
Задача 1   Задача 2  


Тест 4 Б. Уравнения
Задача 1   Задача 2  


Основни геометрични фигури - Задачи от 197 до 254.
Задача 251   Задача 252   Задача 253   Задача 254  


Раздел 5. Еднакви триъгълници
Задача 300   Задача 301   Задача 302   Задача 303   Задача 304   Задача 305   Задача 306   Задача 307   Задача 308   Задача 309   Задача 310   Задача 311  


Тест 15 А. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13  


Тест 16 А. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3
Задача 1   Задача 2  


Тест 17 А. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3
Задача 2   Задача 3  


Тест 18 А. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3
Задача 1   Задача 2  


Тест 19 А. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3
Задача 1   Задача 2  


Тест 20 А. Формули за съкратено умножение. Приложение
Задача 1   Задача 2  


Тест 21 А. Формули за съкратено умножение. Приложение
Задача 1   Задача 2  


Тест 22 А. Разлагане чрез изнасяне на общ множител
Задача 1   Задача 2  


Тест 23 А. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
Задача 1   Задача 2  


Тест 24 А. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
Задача 1   Задача 2  


Тест 25 А. Разлагане чрез групиране
Задача 1   Задача 2  


Тест 26 А. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи
Задача 1   Задача 2  


Тест 27 А. Тъждествени преобразувания на цели изрази. Приложения
Задача 1   Задача 2  


Тест 28 А. Тъждествени преобразувания на цели изрази. Приложения
Задача 1   Задача 2   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12  


Тест 29 А. Линейни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Тест 30 А. Уравнението ( a x + b ) ( c x + d ) = 0
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  


Тест 31 А. Уравнението |a x + b |= c
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 32 А. Уравнения, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 33 А. Уравнения, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 34 А. Уравнения, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 35 А. Моделиране с линейни уравнения
Задача 1   Задача 2  


Тест 36 А. Моделиране с линейни уравнения
Задача 1   Задача 2  


Тест 37 А. Задачи от движение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 37 Б. Задачи от движение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 38 А. Задачи от движение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 38 Б. Задачи от движение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 39 Б. Задачи от работа
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 42 Б. Задачи от смеси и сплави
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 43 А. Задачи от смеси и сплави
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 46 Б. Уравнения - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13  


Тест 51 А. Две прави, пресечени с трета
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 52 Б. Две прави, пресечени с трета
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 53 Б. Триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10  


Тест 55 Б. Външен ъгъл на триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 57 Б. Триъгълник - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 58 А. Основни геометрични фигури - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 59 А. Основни геометрични фигури - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 60 Б. Еднакви триъгълници. Първи признак за еднаквост
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Тест 61 Б. Втори признак за еднаквост
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Тест 64 А. Симетрала на отсечка
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 65 А. Симетрала на отсечка
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 66 Б. Еднакви триъгълници - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Тест 67 А. Еднакви триъгълници - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 68 А. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 70 А. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 73 А. Ъглополовяща на ъгъл
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 74 А. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 75 А. Еднакви триъгълници – общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 76 А. Еднакви триъгълници – общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 78 А. Линейно неравенство с едно неизвестно
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 80 А. Неравенства, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11  


Тест 81 А. Неравенства, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 82 А. Приложение на линейните неравенства
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 84 А. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 85 А. Неравенство на триъгълника
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 86 А. Неравенства – общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12  Как да видя решението на задача?

  1. Регистрирай се в сайта.
  2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
    Не плащайте, ако задачата ви липсва!

  3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
    .дебитна карта виза задачи плащане

  4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика

Разгледайте всички учебници, тетрадки, сборници,тестове и други помагала за 7 клас на издателство Веди.


Списък на ВСИЧКИ решени задачи по класове и издателства

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net