Задачи


Сборник на Веди

7 клас Сборник на Веди


Годишен преговор. Тест 1.
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8 *   Задача 9 *   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13   Задача 14   Задача 15   Задача 16   Задача 17   Задача 18 *   Задача 19 *   Задача 20  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.Урок 1. Начален преговор - задачи от 1 до 19
Задача 1 *  


Цели изрази - Задачи от 20 до 108.
Задача 105 *  


Раздел 3. Уравнения. Задачи от 109 до 196.
Задача 171 *  


Тест 4 А. Уравнения
Задача 1   Задача 2  


Тест 4 Б. Уравнения
Задача 1   Задача 2  


Основни геометрични фигури - Задачи от 197 до 254.
Задача 238   Задача 251   Задача 252 *   Задача 253   Задача 254  


Раздел 5. Еднакви триъгълници
Задача 281 *   Задача 300   Задача 301   Задача 302   Задача 303   Задача 304 *   Задача 305 *   Задача 306 *   Задача 307 *   Задача 308   Задача 309 *   Задача 310 *   Задача 311 *  


Тест 15 А. Тъждеството ( a + b ) ( a - b ) = a 2 - b 2
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12   Задача 13  


Тест 16 А. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3
Задача 1   Задача 2  


Тест 17 А. Тъждествата ( a ± b ) 3 = a 3 ± 3 a 2 b + 3 a b 2 ± b 3
Задача 2   Задача 3  


Тест 18 А. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3
Задача 1   Задача 2  


Тест 19 А. Тъждествата ( a ± b ) ( a 2 ∓ a b + b 2 ) = a 3 ± b 3
Задача 1   Задача 2  


Тест 20 А. Формули за съкратено умножение. Приложение
Задача 1   Задача 2  


Тест 21 А. Формули за съкратено умножение. Приложение
Задача 1   Задача 2  


Тест 22 А. Разлагане чрез изнасяне на общ множител
Задача 1   Задача 2  


Тест 23 А. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
Задача 1   Задача 2  


Тест 24 А. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение
Задача 1   Задача 2  


Тест 25 А. Разлагане чрез групиране
Задача 1   Задача 2  


Тест 26 А. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи
Задача 1   Задача 2  


Тест 27 А. Тъждествени преобразувания на цели изрази. Приложения
Задача 1   Задача 2  


Тест 28 А. Тъждествени преобразувания на цели изрази. Приложения
Задача 1   Задача 2   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11   Задача 12 *  


Тест 29 А. Линейни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Тест 30 А. Уравнението ( a x + b ) ( c x + d ) = 0
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11 *  


Тест 31 А. Уравнението |a x + b |= c
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 32 А. Уравнения, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8  


Тест 33 А. Уравнения, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 *  


Тест 34 А. Уравнения, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8  


Тест 35 А. Моделиране с линейни уравнения
Задача 1   Задача 2  


Тест 36 А. Моделиране с линейни уравнения
Задача 1   Задача 2 *  


Тест 36 Б. Моделиране с линейни уравнения
Задача 4   Задача 5 *  


Тест 37 А. Задачи от движение
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 37 Б. Задачи от движение
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 38 А. Задачи от движение
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 38 Б. Задачи от движение
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 39 А. Задачи от работа
Задача 3 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 8 *  


Тест 39 Б. Задачи от работа
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 40 А. Задачи от работа
Задача 5 *  


Тест 40 Б. Задачи от работа
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *  


Тест 41 А. Задачи от капитал
Задача 1   Задача 2 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 8 *   Задача 9 *  


Тест 42 А. Задачи от смеси и сплави
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 4 *   Задача 6 *  


Тест 42 Б. Задачи от смеси и сплави
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 43 А. Задачи от смеси и сплави
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 43 Б. Задачи от смеси и сплави
Задача 2 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 46 Б. Уравнения - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11 *   Задача 12 *   Задача 13 *  


Тест 47 Б. Точка, права и отсечка
Задача 1   Задача 7 *  


Тест 51 А. Две прави, пресечени с трета
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7   Задача 8  


Тест 52 А. Две прави, пресечени с трета
Задача 3 *   Задача 5 *   Задача 8 *  


Тест 52 Б. Две прави, пресечени с трета
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 53 Б. Триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6 *   Задача 7   Задача 8   Задача 9 *   Задача 10 *  


Тест 54 А. Сбор на ъглите в триъгълник
Задача 1  


Тест 54 Б. Сбор на ъглите в триъгълник
Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 6  


Тест 55 А. Външен ъгъл на триъгълник
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 5 *  


Тест 55 Б. Външен ъгъл на триъгълник
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 56 Б. Триъгълник - общи задачи
Задача 4 *   Задача 5 *  


Тест 57 А. Триъгълник – общи задачи
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 57 Б. Триъгълник - общи задачи
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 58 А. Основни геометрични фигури - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *   Задача 9 *  


Тест 59 А. Основни геометрични фигури - общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 60 Б. Еднакви триъгълници. Първи признак за еднаквост
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *  


Тест 61 Б. Втори признак за еднаквост
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *  


Тест 63 А. Равнобедрен триъгълник
Задача 11 *  


Тест 64 А. Симетрала на отсечка
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 65 А. Симетрала на отсечка
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 66 Б. Еднакви триъгълници - общи задачи
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *  


Тест 67 А. Еднакви триъгълници - общи задачи
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 68 А. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7 *   Задача 8 *   Задача 9 *  


Тест 70 А. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *   Задача 9  


Тест 73 А. Ъглополовяща на ъгъл
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 74 А. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 75 А. Еднакви триъгълници – общи задачи
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 75 Б. Еднакви триъгълници – общи задачи
Задача 5 *  


Тест 76 А. Еднакви триъгълници – общи задачи
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 5 *   Задача 6 *   Задача 7 *   Задача 8 *  


Тест 78 А. Линейно неравенство с едно неизвестно
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 80 А. Неравенства, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9   Задача 10   Задача 11 *  


Тест 81 А. Неравенства, свеждащи се до линейни
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9  


Тест 82 А. Приложение на линейните неравенства
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 84 А. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Тест 85 А. Неравенство на триъгълника
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *  


Тест 86 А. Неравенства – общи задачи
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7   Задача 8   Задача 9 *   Задача 10   Задача 11 *   Задача 12 *  Как да видя решението на задача?

  1. Регистрирай се в сайта.
  2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
    Не плащайте, ако задачата ви липсва!

  3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
    .дебитна карта виза задачи плащане

  4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика

Разгледайте всички учебници, тетрадки, сборници,тестове и други помагала за 7 клас на издателство Веди.


Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net