Задачи


Учебна тетрадка № 1 на Архимед

8 клас Учебна тетрадка № 1 на Архимед


Урок 1. Цели изрази. Уравнения и неравенства. Преговор
Задача 1   Задача 2  
>>> Ако не намирате Вашата задача, пишете ни и ще я добавим.
>>> Изпратете ни снимка на липсваща задача по фейсбук, е-мейл или през сайта.Урок 2. Триъгълник. Преговор
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  


Урок 3. Входно ниво. Подготовка за тест № 1
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 *  


Урок 3. Входно ниво. Подготовка за тест № 2
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6 *  


Урок 4. Входно ниво. Контролна работа 1
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *  


Урок 4. Входно ниво. Контролна работа 2
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *   Задача 5   Задача 6 *  


Урок 5. Умножение и събиране на възможности
Задача 1   Задача 2  


Урок 6. Умножение и събиране на възможности. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 7. Пермутации
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *   Задача 4 *   Задача 6 *  


Урок 8. Вариации
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 7 *  


Урок 9. Комбинации
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  


Урок 10. Обобщение на темата Основни комбинаторни понятия N: 1
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 10. Обобщение на темата Основни комбинаторни понятия N: 2
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 11. Вектор
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 12. Събиране на вектори
Задача 1   Задача 2  


Урок 13. Събиране на вектори. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 14. Изваждане на вектори
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 15. Умножение на вектор с число. Свойства
Задача 1   Задача 2   Задача 3  


Урок 17. Обобщение на темата Вектори № 1
Задача 2 *  


Урок 17. Обобщение на темата Вектори № 2
Задача 1  


Урок 18. Контролна работа № 1 върху темата Вектори
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 18. Контролна работа № 2 върху темата Вектори
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 18. Подготовка за тест № 1 върху темата Вектори
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  


Урок 18. Подготовка за тест № 2 върху темата Вектори
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 19. Делене на отсечки в дадено отношение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 20. Средна отсечка в триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 21. Средна отсечка в триъгълник. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 22. Медицентър на триъгълник
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 23. Медицентър на триъгълник. Упражнение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 24. Трапец. Равнобедрен трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 25. Трапец. Продължение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 26. Средна отсечка (основа) на трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 27. Средна отсечка (основа) на трапец. Упражнение
Задача 1   Задача 2  


Урок 28. Обобщение на темата Триъгълник и трапец
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 29. Подготовка за тест1 върху темата Триъгълник и трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 29. Подготовка за тест2 върху темата Триъгълник и трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 29. Контролна работа1 върху темата Триъгълник и трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 29. Контролна работа2 върху темата Триъгълник и трапец
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 30. Ирационални числа
Задача 1   Задача 2  


Урок 31. Квадратен корен
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 32. Свойства на квадратните корени
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 33. Действия с квадратни корени
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6   Задача 7  


Урок 34. Действия с квадратни корени. Продължение
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 35. Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 36. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *  


Урок 37. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5  


Урок 38. Обобщение на темата Квадратен корен № 1
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 38. Обобщение на темата Квадратен корен № 2
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 39. Контролна работа № 1 върху темата Квадратен корен
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 39. Контролна работа № 2 върху темата Квадратен корен
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 40. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 4  


Урок 41. Формула за корените на квадратното уравнение
Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 42. Съкратена формула за корените на квадратното уравнение
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  


Урок 43. Разлагане на квадратния тричлен на множители
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3   Задача 4  


Урок 44. Биквадратни уравнения
Задача 1 *   Задача 2 *  


Урок 45. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *  


Урок 46. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни. Упражнение
Задача 1 *   Задача 2 *   Задача 3 *  


Урок 47. Зависимост между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет
Задача 1   Задача 2   Задача 3 *  


Урок 48. Приложение на формулите на Виет
Задача 1 *   Задача 2   Задача 3   Задача 4 *  


Урок 49. Моделиране с квадратни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4  


Урок 50. Обобщение на темата Квадратни уравнения № 1
Задача 1   Задача 2 *   Задача 3 *   Задача 4  


Урок 50. Обобщение на темата Квадратни уравнения № 2
Задача 1   Задача 2 *   Задача 4 *  


Урок 51. Подготовка за тест № 1 върху темата Квадратни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5   Задача 6  


Урок 51. Подготовка за тест № 2 върху темата Квадратни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 5   Задача 6 *  


Урок 51. Контролна работа № 1 върху темата Квадратни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *  


Урок 51. Контролна работа № 2 върху темата Квадратни уравнения
Задача 1   Задача 2   Задача 3   Задача 4   Задача 5 *   Задача 6 *  Как да видя решението на задача?

  1. Регистрирай се в сайта.
  2. Намерете задача по клас, учебно пособие, издателство, урок
    Не плащайте, ако задачата ви липсва!

  3. Плати чрез Карта / ePay.bg / EasyPay / банка за абонамент
    .дебитна карта виза задачи плащане

  4. При въпроси: контакт с нас
решени задачи математика

Разгледайте всички учебници, тетрадки, сборници,тестове и други помагала за 8 клас на издателство Архимед.


Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net