Учебник на Архимед7 клас - Учебник на АрхимедУрок 11. Умножение на многочлен с едночлен
Решение на Задача 1


в акаунта си или се !

Купете решението на задачата сега. Начин на плащане: Карта, EasyPay, ePay.bg, Банка

Цена за решението: 1 лв

решение Урок 11. Умножение на многочлен с едночлен , Задача 1 математика

221010-572Извършете умножението: а) 6 . (3x2 - 5y - 4); (2x2 - 3y2 + 1) . 7; б) 7 . (2x - 3y + 5z); (5a - 4b + c) . 9; в) (-1) . (x + y); (x + y) . (-1); г) -3 . (2x2 − 3y + 5); (xy - x2 + y2) . (-2). 5 4
Извършете умножението:
а) 6 . (3x2 - 5y - 4);
(2x2 - 3y2 + 1) . 7;

б) 7 . (2x - 3y + 5z);
(5a - 4b + c) . 9;

в) (-1) . (x + y);
(x + y) . (-1);

г) -3 . (2x2 − 3y + 5);
(xy - x2 + y2) . (-2).


Разгледайте всички учебни помагала на издателство Архимед за 7 клас - учебник, учебна тетрадка 1 и 2, книга за ученика, сборник, тестове за НВО, контролна работа, тестове за ранна подготовка, помагало за избираеми часове и други.

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net