Как се мери ъгъл с транспортир?

Как се мери ъгъл с транспортир?
Меренето на ъгъл с транспортир е важно, за да може да се решават геометрични задачи.
Важно е да спазвате основните правила при мерене на ъгъл с транспортир, които са показани на картинката.

- Едното рамо на ъгъла винаги трябва да лежи на хоризонтална ос на транспортира!
- Ъгълът се мери в градуси.
- Когато в задача има следния въпрос: "Намерете мярката на ъгъла" - това означава да се намери стойността на ъгъла измерена в градуси.

Видове ъгли според мярката им:

  • Остър ъгъл: между 0 и 90 градуса

  • Прав ъгъл: 90 градуса

  • Тъп ъгъл: между 90 и 180 градуса

  • Изправен ъгъл: 180 градуса© от


Блог за решени задачи и домашно по математика

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net