Защо се изучава математиката и за какво помага?

Защо се изучава математиката и за какво помага?
Учениците често казват:
  • За какво ми е математиката?
  • Къде ще я използвам в живота?
  • Защо ми е да знам това?
  • Никъде няма да ми трябват тези задачи.
  • Защо трябва да решавам задачи?
  • За какво ми е това логаритмуване?
  • Къде ще ми потрябват тези уравнения?
  • Кога ще използвам тези знания?

Оказва се обаче, че постоянно използваме наученото от математиката в целия си живот.
Но как?

Да, едва ли ще ви се наложи да решавате квадратни уравнения в живота след училище или пък логаритми, но решаването на задачи, стимулира развитието на логическото мислене, развива мозъка да се справя с проблеми, да мисли, да разрешава ситуации, да действа правилно.

Самият процес на решаване на задачи стимулира мозъка да се развива, мисълта става по-бърза, ума става по-бърз и адаптивен към нови ситуации. Тоест когато ни се случат нови проблеми и ситуации, мозъка използва наученото под формата на логическо мислене и се справя с възникналия проблем. Точно по същия начин имунната система на организма ни се учи, адаптира и се справя с нови заплахи за здравето ни.

Ефекта от това, което сте учили в училище, се проявява без дори да го осъзнавате. Тренировката на мозъка и ума си, която сте правили години наред, дава резултат за цял живот. Точните науки (като математика, физика) развиват най-много логическото мислене, проницателност. Свиренето на музикален инструмент също много развива мисленето. Литературата и рисуването развиват творческия аспект на мозъка, креативността и въобръжението.

Идеално обяснено в този видеоклип споделен във фейсбук от детски психолог, който работи с ученици.
© от


Блог за решени задачи и домашно по математика

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net