Питагорова теорема, Питагорови тройки числа

Питагорова теорема, Питагорови тройки числа
Питагоровата теорема е една от най-известните теореми в математиката. Тя казва, че квадратът на хипотенузата на правоъгълен триъгълник е равен на сбора от квадратите на катетите. Или с други думи, ако имаме триъгълник ABC, където ъгъл C е прав, то AC² + BC² = AB² или a2 + b2 = c2.

Тази теорема носи името на известният математик и философ Питагор. Той не само откри тази теорема, но също така разработи цяла школа на мислене, наречена питагоризъм, която се занимаваше със задачи, свързани с числата, геометрията, философията и цялостното разбиране на природата и света.

Питагоровата теорема има много приложения в геометрията, живота и ежедневието ни.
Например, ако желаем да проверим дали ъгълът на стена е прав, можем да използваме питагоровата теорема, за да измерим диагонала на стената и да сравним дължината ѝ с дължините на страните на стената. Също така, при строителството на къщи и сглобянето на мебели може да се използва питагоровата теорема за да се уверим, че всички ъгли са прави. Тази теорема се учи още в 6 клас в часовете по математика и заема основно място в задачите по геометрия.

Питагоровите тройки числа са три числа, които удовлетворяват теоремата на Питагор, която казва, че квадратът на хипотенузата на правоъгълен триъгълник е равен на сбора от квадратите на катетите. Това означава, че ако имаме три числа - a, b и c, за които е валидно уравнението a2 + b2 = c2, то тези числа образуват питагорова тройка.

Най-известната Питагорова тройка числа е: 3, 4, 5   (32 + 42 = 52)

Питагоровите тройки числа имат приложения в различни области, като с тяхна помощ лесно се прилага теоремата и бързо можем да разберем дали даден ъгъл е прав или с тяхна помощ лесно да построим прав ъгъл.


© от


Блог за решени задачи и домашно по математика

Решени задачи за домашно по математика

Предлагаме решени задачи

• Решения на задачите от учебно помагало
• Решения на задачите от учебна тетрадка
• Решения на задачите от самоподготовка
• Решения на задачите от някои сборници
• Решения на задачите от учебника
Пробен изпит
Онлайн тест
Онлайн урок с учител по математика
Онлайн урок с учител по информатика
Онлайн урок с учител по информационни
Онлайн урок с учител по програмиране C#
Онлайн урок с учител по програмиране C++
Онлайн урок с учител по програмиране PHP
Онлайн урок с учител по Ексел / Excel / Офис
Онлайн урок с учител по HTML,създаване сайт

Свържете се с нас при проблеми или въпроси: info@zadachite.net